Search form

John 12:29

29Kajamuku nganinyimuku marda jibarrimuku, karrinja jali yalu nanaba nangandu Jisusnyina, manku yali nanda jangkurr. Yingkamuku yalungki yanyba, “Ngurrwangka yaji. Ngurrwangka.” Ngala yingkamuku yalungki yanyba, “Yanybayi Yanjil nangangi Jisuskanyi. Nanda Yanjil jali waki nangangi Kudkanyi yanybayi nangangi Jisuskanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index