Search form

John 13:19

19Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi, yangkalambikanyi nangka yingamali, baki kamu jalija nangka yangkalamba, janarri jingkijba nayinda jangkurr ngaki duja. Janarri jingkijba ngaki, ngayu nanda Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index