Search form

John 13:27

27Jali nyulu kuyu nanda mama Judaswanyi, baki yinarramba ngankijbayi nanda wuwarr Sayidin nangandu mankanyina Judasnyina. Ngankijbayi Sayidin nangandu mankanyina. Yanybayi Jisus nangangi “Jilajbakiyi dulu. Yabimbakiyi nanda jala ninji nulijba yabimbikanyi. Dulukiyi jila.” Nani barri jirrinybayi Judas Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index