Search form

John 13:3

3Baki mili jingkijbayi yaji Jisuswanyi. Jingkijba nyuli Kud, nyuli yabimba Jisus ngiruka, yabimbikanyi walkurra yaji ngiruka. Jingkijba nyuli, nyuli jungku ngiruka yabimbikanyi yaji. Baki mili jingkijbayi Jisuswanyi, wabula nyuli badajba kingkarrinya Kudnanyi, baki mili janyulu wijba kingkarri nangandurri Kudyurri. Jingkijba nyuli bukamba yaji nani barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index