Search form

John 13:36

Yanybayi Jisus Nangangi Bidanyi

36Ngajakayi Jisus kandiwanyi Bidawanyi, “Mambuka, wanjawa janinji jilajba. Wanjawa.” Jananganjayi Bida Jisuswanyi, “Miku nganinjiyi durrijba nanankurri yajiyurri nanijba. Miku. Ngala baku barri bayngkani yuku nganinjija durrijba. Miku nganinjiyi nanijba durrijba nanankurri yajiyurri, ngala baku barri yuku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index