Search form

John 14:27

27Jangayu kandimba narrinya, baki janarri jungku mardumardu muwa. Mikuyaji kijinyi narrindu. Nani barri jangayu kandimba narrinya, ngala mikuwali yingkawanyi kandimba narrinya nani. Miku narringkiyi mankumanku. Mikujiyi marrala.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index