Search form

John 14:6

6Yanybayi Jisus, “Ngayu barrinani nanda yubarl jilaykanyi kingkarri Buwakayarri. Ngayu nanda duja yaji. Ngayu nayinda jala ngayu wankamba narrinya. Ngawamba nanamuku jala yalu kuyu ngaki jangkurr, jayalu jilajba kingkarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index