Search form

John 15:15

15Miku ngayiyi mili karu narrinya ngakinmuku wakiwarrmuku. Miku. Nanangini mambukawanyi, miku nyulimi karu nangangi wakiwarrmuku nanankanyi jalija nyulu yabimba. Miku nyulimi karu yalunya nanankanyi. Ngawamba nyulu karu kandimuku nangangi nanankanyi jalija nyulu yabimba. Miku narriyi mili jungku ngakinmuku wakiwarrmuku, ngala narri ngakinmuku kandimuku. Narri ngakinmuku kandimuku, karungangi ngayi narrinya bukamba yajinyi. Karu ngayi narrinya bukamba yajinyi jali nyulu karu ngana ngakinyi Buwakayu. Narri ngakinmuku kandimuku, karungangi ngayi narrinya bukamba nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index