Search form

John 16:12

12Mili jangkurr yuku ngayu karu narrinya, ngala miku narriyi jingkijba nanda mili jangkurr nanijba, baki miku ngayiyi karu narrinya. Ngala baku barri janyulu milidimba narrinya mili yajinyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Janyulu milidimba narrinya mili baku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index