Search form

John 17:19

19Nani jangayu waki nganyi. Jangayu yurlwa yingkamukuyngka, ngala jangayu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba. Baki jayalu waki nganyi. Jayalu durrijba nganyi jangkurr, jingkijbangangi nganjalu, ngayu durrijba nganyi jangkurr. Nani barri marda jayalu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index