Search form

John 17:2

2Baki jangayu wankamba yalunya, jungunkanyi niyandu kingkarri lalijina. Jangayu wankamba yalunya, yarrijbangangi nganinji jungunkanyi walkurra mambuka yalungi wandijiyana. Jangayu wankamba mili yalunya, jalija yalu durrijba ngaki jangkurr. Yurrngumba yalu durrijba ngaki jangkurr, yarrijbangangi ninji yalunya ngaki. Yarrijba ninji yalunya durriykanyi ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index