Search form

John 18:1

Wudumba Yali Jisus Jumukunyi

1Jali yanyba Jisus nani barri mududu Kudkanyi, baki barlba yali barndananyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Barlba yali karrurrinybarri balarri, niji nanankanyi balanyi Kidrun barri. Jungku yali nanaba mungana karrurrinybana munjimunji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index