Search form

John 18:10

10Nanda kandi Bida, nyuli jankunbijinyiyudi wunanybalanjudi. Karrinja nyuli nanaba nangandu Jisusnyina, baki dulaba nyuli kingkarri nangangi jankunbijinyi. Dulaba nyuli, baki jinamba nangki, ngala karlbayi kuwarda jankunbijinyiyudinyi. Karlba nyuli nangangi kuwarda, nanda jalili waki mambukanyi jurjkanyi. Niji nangangi wakiwarr, mikuyaji kuwardanyi, Malkis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index