Search form

John 18:38

Yanyba Yali Jisuskanyi, Janangka Janyba

38Ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ngala wanyi yaji duja. Wanyi.” Baki mili walajbayi Bilad danbiyurri yalundurri Jumukuyngkurri, baki yanybayi yalungi, “Mankumanku ngaka nangangi Jisuskanyi, miku nyulimi jungku balkina yuwana. Miku nyulimi jungku balki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index