Search form

John 19:18

18Nanaba barri langandaba yali Jisus kurndana wabangkarra. Ngarrkadaba yali marni nyilanyilayudinyi. Langandaba yali Jisus nanaba, marda kujarra mili langandaba yali bundu nangandu Jisusnyina. Nyulu Jisus burrandi bulandu. Yingka kurndana wabangkarra karriya, baki yingka kurndana wabangkarra bayinga. Nani barri yalunjali langandaba ngarrkadabawarranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index