Search form

John 19:26

26Najbayi bulanya Jisuswanyi, nanganginmirra ngardanganja, baki nanda kandi jala maruka nyuli muwa nangangi kudanyu. Nanda kandi karrinjayi bundu nanganginyina ngardanganjana, baki yanybayi Jisus, “Ngarda, nangini kandiwanyi ngakinyi, janinga yukumba. Kuyukiyi nganyinmirra jandanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index