Search form

John 19:6

6Jali yalu najba Jisus, mambukamukunyi jurjkanyi marda wakiwarrmukunyi jurjkanyi, yali kaya nangangi Biladkanyi. Kudanyu yali kaya nangangi, “Langandabakiyi. Langandabakiyi nayinda Jisus kurndana. Langandabakiyi.” Baki yanybayi Bilad yalungi, “Narri. Narri kuyu, narri langandaji kurndana. Narri kuyu kurdanbiji, ngala yuwaji ngayu yanybaka nangangi, nyulu jungkuka kunybana yuwana. Kunybana yuwana nyulu jungkuka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index