Search form

John 2:9

9Marrimbayi nanda wabuda mambukawanyi, wajba jali wakiwarranyi. Marrimba nyuli, baki balanjayi. Ngala miku nanda wabuda. Miku. Waluwa nyuli wabuda, ngala yangkalamba nangki ngarrki krayibkanyi. Miku nyuliya jingkijba nanda ngarrki krayibkanyi mambukawanyi. Miku nyuliya jingkijba, ngala wakiwarranyi, yuku yalu jingkijbayi. Nanda mambuku jilajbayi nangandurri buyingkingkurri nawinganjarri. Ngamu kilimbayi kunyba ngarrki kamunyi nawinganjawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index