Search form

John 20:29

29Baki yanybayi Jisus nangangi Dumaskanyi, “Nganinji jingkijba, najbangangi nganinji. Ninji jingkijba jala ngayu Jisus wankijba mili. Ngala nanamuku, jalija yuwaji nganjalu jingkijba jala ngayu wankijba, ngala miku nganjalu najba, baki yabijba jayalu ngaki. Yabijba jayalu muwa ngaki, jalija nganjalu jingkijba ngayu wankijba, ngala miku nganjalu najba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index