Search form

John 21:25

25Yanybayi Jisus kudukudu jangkurr. Nyuli kunymamba yalunya kudukudu. Miku bukamba jangkurr jali yanyba Jisus nanginyina najana. Nanda yingkamuku jangkurr Jisuskanyi, jalimi bukamba jangkurr Jisuskanyi yarrijba nganinyiwanyi najana, baki nanamuku najamuku walbinyi, kajamuku najamuku, wirdikudukudu. Barriwa barri. Bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index