Search form

John 3:27

27Jananganjayi yalunya Junwanyi, “Yingkamuku jilajba yali ngakindurri. Yingkamuku barlba yali nangandurri. Ngala ngawamba Kudwanyi nyulu manjijba yalunya. Manjijbangka Kudwanyi yalunya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index