Search form

John 4:42

42Yanyba yali jibarrinyi, “Waluwa nurri kuyu nganyi jangkurr nangangi Jisuskanyi, ngala nanijba nurri manku nangangi jangkurr. Manku nurri nangangi jangkurr, baki jingkijba nurri, nyuli badajba marrimbikanyi ngamanya bukambiju mardarda, kuyu jala nangangi jangkurr.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index