Search form

John 4:53

53Nanangini mambukawanyi, jingkijba nyuli, duja nanda jangkurr Jisuskanyi. Wulani mukunjana yanybayi Jisus nangangi “Wankijbayi nganyi jandanyi.” Nanamanji mardumardujbayi nangangi mankanyi. Kunybijba nyuli mankanyi. Baki kuyu nyuli jangkurr Jisuskanyi nanangini mambukawanyi baki nanamukunyi, jungku jalili yalu nanganginyina barndana. Durrijba yali nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index