Search form

John 4:54

54Kujarra yaji ngiruka yabimbayi Jisuswanyi. Waluku yangkalamba nyuli wabuda ngarrkinyi, bayngkani nyuli jila kula Jirusalimyurri nananyina yajina Judiya. Wijba nyuli langki Kaliliyurri. Nayimanji kunybijba nyuli juka. Kujarra yaji ngiruka yabimba nyuli nanaba Kalili. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index