Search form

John 5:18

18Jali yalu manku nanda jangkurr Jisuskanyi, baki nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Nulijba yali kurdanbikanyi Jisus, wakingangi nyuli Sadidi, baki kuyungangi nyuli Kud nanganginkanyi Buwakaya, marda yarrijbangangi nangki walkurra mambuka barrinani Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index