Search form

John 6:37

37Nanamuku nganinyimuku jala yalunya manjijba ngakindurri Buwakayu Kingkarri, jayalu jila ngakindurri. Jayalu jila ngakindurri, jala manjijba yalunya ngakindurri Buwakayu. Nanamuku jala yalu jila ngakindurri, miku ngayiyi manjijba yalunya ngakinbunanyi. Miku ngayiyi manjijba yalunya. Maruka ngayu muwa yalungi jalija yalu jila ngakindurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index