Search form

John 6:40

40Ngaki Buwakanya nulijbangka yajinyi. Nulijba nyulu nayi. Nanda jala najba nangangi Jandanyi, baki kuyu nangangi jangkurr, janyulu wankijba mili yurrngumba. Jangayu wankamba baku. Nani nulijbangka ngaki Buwakanya.” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index