Search form

John 6:44

44Jala nganinyi jilajba ngakindurri, jala nyulu kuyu ngaki jangkurr, miku nyuliyi jilajba ngakindurri nyuluman. Jilajba nyulu ngakindurri, ngawamba manjijbangangi nanda ngakindurri Buwakayu, baki jangayu wankamba baku. Buwakayu manjijba ngani kingkarrinya nanginkurri. Nyulu manjijba yalunya ngakindurri Buwakayu, yalu kuyunkanyi ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index