Search form

John 6:57

57Buwakanya Kingkarri, nyulu jungkuka wanka yurrngumba. Ngana nyuli manjijba kingkarrinya. Ngayu jungku wanka nayiba Buwakanyangangi. Nyulu wankamba ngani. Nani barri nanda jala ngana jarrba, janyulu jungku wanka yurrngumba ngakingangi. Ngayuja wankamba nanda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index