Search form

John 7:17

17Jaliyi nyulu nulijba ngayangayiykanyi Kudkanyi, baki janyulu jingkijba. Jingkijba janyulu nanda jala ngayu maramaramba yalunya. Jingkijba janyulu miku ngayiyi maramaramba ngakinkanyi jangkurranyi. Miku. Maramaramba ngayu ngawamba nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Maramaramba ngayu nanankanyi jala nyuli karu ngana maramarambikanyi Kudwanyi. Nani barri janyulu jingkijba ngana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index