Search form

John 7:27

27Ngala nanda jangkurr yanybaka najana Kudkanyi. Yanybaka nanda jangkurr nangangi Krayiskanyi. Miku yaliyi jingkijba nangangi yaji Krayiskanyi. Miku yaliyi jingkijba nanda yaji nangangi. Ngala nayinda nganinyi Jisus, jingkijba ngambala nangangi yaji. Nangangi yaji Kalili. Jingkijba ngambala nangangi yaji Jisuskanyi, ngala nanda Krayis, miku ngambaliyi jingkijba nangangi yaji.” Barriwa. Nani yalungki yanyba nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index