Search form

John 7:3

3Kanyiyamuku nangangi Jisuskanyi, yanyba yali nangangi, “Marda ninjimi barlba nanginbunanyi yajinanyi. Marda ninjimi barlba kula Judiyayurri, baki kandimukunyi nganyinmukunyi, jayalu najba kunyba yaji nganyi. Jayalu najba nanda jala ninji yabimba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index