Search form

John 7:31

31Ngala kajamukunyi, jali yalu manku nangangi jangkurr, baki kuyu yali nanda jangkurr nangangi. Yanyba yalungki, “Nani nanda duja. Nyulu Krayis. Yabimba nyulu kaja ngiruka yaji. Mikuyaji nganiyngkanyi yabimba nanda yaji ngiruka. Miku. Mikuwali yingkawanyi yabimba nanda ngiruka yaji. Ngawamba nyulu.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index