Search form

John 7:33

33Jali yalu wanbiya nanganda Jisusnyina, nanamuku yilarrmuku, baki yanybayi Jisus yalungi, “Marndakaja jangayu jungku nayiba narrindu. Baku barri jangayu wijba nangandurri, jala ngana manjijba narrindurri. Wijba jangayu nangandurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index