Search form

John 7:49

49Ngala nanangini murawanyi, mudumbanyi yalu jungku. Miku yalimi jingkijba nanda yuwa Musiskanyi. Janyulu yabimba balki yaji yalungi Kudwanyi, mikungangi yalu kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi.” Nani yali ngirrwa yalungi yilarrmukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index