Search form

John 8:24

24Karu ngayi narrinya nanginkanyi jangkurranyi, ‘Janyba janarringka, ngala narri jungkuwa balkina yuwana Kudkanyi.’ Jaliyi narri yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi, baki janarringka janyba, ngala narri jungkuwa balkina yuwana. Janarringka janyba, jaliyi narri miku kuyu ngaki jangkurr, yanyba jala ngakaman.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index