Search form

John 8:3

3Nanamuku, milidimba jalili yalu yalungi yuwa jurjina, marda nanamuku Barasimuku, ngankijba yali jurjina. Kuyu yali jibarri yalundu kalawuyngkurru. Wakaramba yali nanda jibarri kulukankurri yingkana nganinyina, ngala nyuli mikuyaji nanganginkanyi nawinganjanyi. Kuyu yali nanda jibarri Jisusyurri, baki karrinjarrijba yali waluwa yalundu murana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index