Search form

John 8:5

5Nanda yuwa Musiskanyi yanybaka nayi, ‘Jaliyi jibarri kuluka nyulu yingkana nganinyina, miku nanganginyina nawinganjana, baki marda ngambalimi kurdanba. Marda ngambalimi janyba dungala nangandurri, baki janangka janyba.’ Nani barri yanybaka nanda yuwa Musiskanyi. Ngala yanka ninji yanybaja nangangi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index