Search form

John 9:17

17Baki mili yali ngajaka nanda nganinyi jali kunymamba Jisuswanyi, “Yanyba ninji, miku ninjiyanyi najba yaji wabula, baki kunymamba nyuli nganyi yami, nanangini nganinyiwanyi. Baki wanyi ninji yanyba nangangi. Wanyi nyulu.” Jananganja nyuli yalunya, “Nanda nganinyi manjijbayi Kudwanyi. Nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index