Search form

John 9:31

31Jingkijba ngambala Kud, miku nyulimi manku jangkurr yalungi jalili yalu jungku balkina yuwana. Miku nyulimi manku yalungi jangkurr. Ngala nyulu mankuka nanda jangkurr yalungi, jalija yalu ngayangayijba nangangi. Nyulu mankuka yalungi jangkurr jalija yalu yabimba nanda jala nyulu nulijba yalungi yabimbikanyi nanda. Mankuka nyulu jangkurr yalungi jala ngayangayijba nangangi, jala yabimba nangangi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index