Search form

John 9:36

36Jananganjayi Jisus nganinyiwanyi, “Mambuka. Nanda nganinyi Buwanya Bukambijuyngka, wanyi nyulu. Karu janganinji nangangi, baki jangayu ngayangayijba nangangi, jangayu kuyu nangangi jangkurr.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index