Search form

Mark 1:11

11Baki yanybayi Kud jangkurr kingkarrinya. Nayi nyuli yanyba, “Ninji barri ngakinmirra jandanyi, jala ngayu maruka muwa kudanyu barri. Ninji jungkuka kunyba. Ngayu mirnarrijbangka muwa nganyi barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index