Search form

Mark 1:17

17Yanybayi Jisus bulangi, “Jilajba janimbala ngakinduwa. Janimbala jungku ngakindu yurrngumba barri, baki jangayu milidimba nimbalanya. Nanijba barri nimbala wudumbaka kaku, ngala baku barri janimbala wudumba yingkamuku ngaki nganinyimuku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index