Search form

Mark 1:29

Kunymambayi Yalunya Kajamuku Jisuswanyi.

29Walajbayi Jisus jurjnanyi, baki jilajba nyuli barrawurri. Nanda bulangi barrawu, buwakulayngka, Sayiminkanyi, baki Yandrukanyi. Ngankijbayi Jisus nanaba barrawuna, marda kujarra kandiwuya nangandu, Jayims baki Jun.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index