Search form

Mark 1:34

34Baki kunymambayi yalunya Jisuswanyi. Kunymamba nyuli bukambiju jali yalu lunji. Jakajba nyuli wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. Baki kardamba nyuli wuwarr yanybikanyi. Jingkijba yali Jisus wuwarrmukunyi, baki nanankardi nyuli kardamba yalunya yanybikanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index