Search form

Mark 1:35

Milidimbayi Yalunya Jisuswanyi.

35Munganawa barri ngala nyuli kamambawurri yaji, baki walajbayi Jisus. Walajba nyuli barrawunanyi, baki jilajba nyuli munjiyurri. Mikuyaji yingkanyi nanaba. Nyubana nyuli jungku. Baki yanybayi Jisus mududu nangangi Kudkanyi. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi nanaba nyubana. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index