Search form

Mark 10:20

20Yanybayi nganinyi nangangi Jisuskanyi, “Milidimbawarr, jingkijba ngayi nanda yuwa jali ngayu juka, baki ngayangayijba ngayi nanankanyi yuwanyi yurrngumba jukananyi. Yurrngumba ngayu ngayangayijba bukamba nanankanyi yuwanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index