Search form

Mark 10:27

27Baki nyuli ningkijba yalunya Jisuswanyi, baki jananganjayi, “Miku yalungkimi wankamba. Miku. Ngawamba Kudwanyi, yuku nyulu wankambaja yalunya mili. Yuku barri nyulu. Ngawamba Kudwanyi, yuku nyulu marrimbaka yalunya mardarda. Yuku nyulu yabimbaka bukamba yaji Kudwanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index