Search form

Mark 10:38

38Jananganjayi bulanya Jisuswanyi, “Miku nimbalimi jingkijba nanda jangkurr jali ngana ngajaka. Janganjalu linjumba. Janganjalu kurdanba. Nani kuna jayalu linjumba nimbalanya, jayalu kudanyu linjumba nimbalanya marda. Nulijba kuna nimbala nanankanyi linjumbikanyi nimbalanya, barrinani jayalu yabimba yaji ngaki. Nani kuna nimbala nulijba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index