Search form

Mark 10:4

4Jananganja yali, “Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybayi nayi barri, ‘Yuku nyulu wajba nangangi maninganja najanyi nganinyiwanyi. Yuku nyulu wajba najanyi jala yanybaka, miku nanda jibarri mili nangangi maninganja. Yuku nyulu wajba nanda jibarri nanankanyi najanyi, baki muningka manjijba nanda jibarri nanganbunanyi.’ Nani barri nangangi yuwa yanybayi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index